• Krzysztof Gawkowski

  Porozmawiajmy o polityce,
  bez krawata!

 • Krzysztof Gawkowski

  Porozmawiajmy o polityce,
  bez krawata!

 • Krzysztof Gawkowski

  Porozmawiajmy o polityce,
  bez krawata!

Kilka słów o mnie:

Szanowni Państwo,

Witam na mojej internetowej wizytówce i gorąco zapraszam do jej regularnego odwiedzania. Mam nadzieję, że informacje zawarte na stronie przybliżą Państwu moją osobę oraz pozwolą zapoznać się z prowadzoną przeze mnie działalnością publiczną. Znajdziecie tu Państwo wiele aktualnych tematów z mojej codziennej pracy, moje poglądy i przede wszystkim moją wizję Polski.

Moim zdaniem, czyli blog Krzysztofa Gawkowskiego:

WWF Polska ogłasza Living Planet Report 2016

Według opublikowanego dziś raportu WWF Living Planet Report 2016, globalna populacja gatunków dzikich zwierząt może się zmniejszyć do 2020 roku nawet o 67 proc. Jest to efekt działalności człowieka, który degraduje i eksploatuje Ziemię na skalę dotąd niespotykaną w historii cywilizacji.
czytaj więcej »

Tryb konsultacji PKW w sprawie karty wyborczej budzi poważne zastrzeżenia!

W wyborach sejmikowych w 2014 r. padło dwuipółkrotnie więcej głosów nieważnych niż cztery lata wcześniej. Aby uniknąć ponownej wyborczej kompromitacji tryb konsultacji w sprawie wzoru kart do głosowania powinien być jawny i nie budzić żadnych kontrowersji. Tylko wtedy elekcja roku 2018 będzie na pewno uczciwa i w pełni odzwierciedlająca wynik wyborczy.
czytaj więcej »

Stowarzyszenie zwykłe. Czy może przyjmować darowizny?

Do czasu nowelizacji ustawy - Prawo o stowarzyszeniach (do 20 maja 2016 r.) jedynym źródłem finansowania działań stowarzyszenia zwykłego były składki członkowskie. Nowelizacja zmieniła ten stan rzeczy. Stowarzyszenia zwykłe mogą teraz zdobywać środki na wiele sposobów. Wyliczenie dostępnych stowarzyszeniom zwykłym źródeł finansowania zawiera artykuł 42 ust. 2. Zostały w nim wymienione, oprócz wspomnianych już składek członkowskich, darowizny, spadki, zapisy, dochody z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej.
czytaj więcej »

Raport ze sposobu stanowienia prawa

Obywatelskie Forum Legislacji opublikowało kolejny raport z obserwacji procesu legislacyjnego w okresie od 16 maja do 10 września 2016 r. Projekty poselskie nie przechodzą procesu uzgodnień międzyresortowych, konsultacji społecznych i publicznych oraz pełnego opiniowania. Nie podlegają też procedurze Oceny Skutków Regulacji. Obarczone są więc ryzykiem wystąpienia większej ilości błędów.
czytaj więcej »

Czy można zerwać umowę SMS-em?

Nowe przepisy Kodeksu cywilnego zezwalają umowę zawartą pisemnie rozwiązać za zgodą stron lub wypowiedzieć w formie dokumentowej, czyli np. poprzez SMS. Ta nowa forma w praktyce rodzi poważne skutki w zakresie rozwiązywania i wypowiadania umów pisemnych. Polski system prawa cywilnego wdarł się w XXI wiek!
czytaj więcej »

Media społecznościowe:

Polecam: