Aktualności:

Wolne Sądy, Wolne Wybory, Wolna Polska!

Oświadczenie 28 organizacji: Wolne Sądy, Wolne Wybory, Wolna Polska! Jako przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego wyrażamy stanowczy protest przeciwko przygotowywanym zmianom w ustawach o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym. Protestujemy również przeciwko sposobowi prac nad tymi propozycjami. Reprezentujemy bardzo różne środowiska, ale łączy nas sprzeciw wobec nadużywania władzy przez obecną większość parlamentarną, która nie mając mandatu do zmiany Konstytucji próbuje dokonać tego za pomocą zwykłych ustaw.
czytaj więcej »

Nowe zasady ochrony danych osobowych.

Od 25 maja 2018 zaczynamy stosować przepisy o ochronie danych osobowych zawarte w unijnym rozporządzeniu, zwanym w skrócie RODO. Na czym będzie polegać ochrona danych osobowych po europejsku? Rozpoczynamy cykl artykułów, w których postaramy się przybliżyć nowe przepisy, zanim wszystkie NGO będą musiały zacząć je stosować.
czytaj więcej »

UE oparta na wartościach!

Pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans przyjął 7 listopada 2017 r. na posiedzeniu na wysokim szczeblu z udziałem wiceprzewodniczącej Parlamentu Europejskiego Mairead McGuinness przywódców religijnych z całej Europy. Komisja Europejska regularnie organizuje posiedzenia na wysokim szczeblu i dyskusje z przedstawicielami kościołów oraz stowarzyszeń i wspólnot religijnych, jak również z organizacjami światopoglądowymi i niewyznaniowymi.
czytaj więcej »

E-wolontariusze są wśród nas.

E-wolontariusz działa społecznie za pośrednictwem Internetu. Czasem działa w domu, czasem w autobusie, czasem na plaży lub w górach – zawsze w pełnej gotowości, pełen zapału i chęci do pomagania innym. E-wolontariat daje mu mnóstwo satysfakcji i innych korzyści.
czytaj więcej »

Uchodźcy w Polsce

Kilka dni temu, 15 października, obchodziliśmy Dzień solidarności z uchodźcami. O tym, że zamiast solidarności coraz częściej okazujemy uchodźcom i cudzoziemcom wrogość, można przeczytać w wywiadzie "Solidarni z uchodźcami. Subko: Uchodźca stał się wrogiem". Poniższe dane potwierdzają, że coraz trudniej zdobyć się Polakom na solidarność z ludźmi uciekającymi z krajów objętych konfliktami.
czytaj więcej »

Ratowanie noworodków celem 26. Finału WOŚP!

Jerzy Owsiak w imieniu Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy ogłosił termin i cel 26. Finału WOŚP. 26. Finał WOŚP odbędzie się 14 stycznia 2018, a jego celem będzie pozyskanie środków „dla wyrównania szans w leczeniu noworodków”
czytaj więcej »

Oświadczenie RPO w sprawie działań Policji wobec organizacji działających na rzecz kobiet

Rzecznik Praw Obywatelskich z zaniepokojeniem przyjął informacje o podjętych przez Policję czynnościach w siedzibach organizacji pozarządowych, działających na rzecz przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć i udzielających wsparcia kobietom, ofiarom przemocy.
czytaj więcej »
Wyświetl starsze

Media społecznościowe:

Polecam: