UE oparta na wartościach!

Pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans przyjął 7 listopada 2017 r. na posiedzeniu na wysokim szczeblu z udziałem wiceprzewodniczącej Parlamentu Europejskiego Mairead McGuinness przywódców religijnych z całej Europy. Komisja Europejska regularnie organizuje posiedzenia na wysokim szczeblu i dyskusje z przedstawicielami kościołów oraz stowarzyszeń i wspólnot religijnych, jak również z organizacjami światopoglądowymi i niewyznaniowymi.

Spotkanie z przywódcami religijnymi to już trzynaste posiedzenie na wysokim szczeblu zorganizowane przez Komisję. Tym razem zostało zorganizowane w kontekście trwającej debaty na temat przyszłości Europy, którą przewodniczący Jean-Claude Juncker rozpoczął publikacją białej księgi Komisji 1 marca tego roku.

W 2009 r. do Traktatu z Lizbony wprowadzono przepisy dotyczące dialogu z kościołami, wspólnotami religijnymi oraz organizacjami światopoglądowymi i niewyznaniowymi (art. 17 TFUE). Obecnie dialog ten wchodzi w zakres obowiązków pierwszego wiceprzewodniczącego Fransa Timmermansa. 19 czerwca 2017 r. odbyło się doroczne spotkanie Komisji z organizacjami niewyznaniowymi, również na temat przyszłości Europy (zob. komunikat prasowy).

W marcu Komisja przedstawiła białą księgę rozpoczynającą proces refleksji na temat przyszłości Europy. Zobowiązała się w niej do przeprowadzenia rozmów z różnymi grupami w europejskich miastach i regionach w celu zachęcenia ich do dyskusji na temat perspektyw dla Europy do 2025 r. W swoim orędziu o stanie Unii w 2017 r. przewodniczący Jean-Claude Juncker przybliżył obywatelom UE swoją wizję przyszłości Europy, podkreślając, że Europa jest przede wszystkim wspólnotą wartości. Przewodniczący Juncker wyznaczył również plan działania na rzecz bardziej zjednoczonej, silniejszej i bardziej demokratycznej Unii.

Pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Frans Timmermans powiedział: Przyszłość Europy jest w rękach jej obywateli. Kształtowanie tej przyszłości stanowi nasze wspólne zadanie, a wspólne wartości są naszym kompasem. Regularny dialog z organizacjami wyznaniowymi, jak i z niewyznaniowymi, pozwala nam przyjrzeć się kwestii wspólnej przyszłości z różnych perspektyw. To właśnie taki pluralistyczny dialog pozwoli nam wyznaczyć najlepszy kurs ku wspólnej przyszłości.

Posiedzenie na wysokim szczeblu, które jest elementem stałego dialogu z kościołami, wspólnotami religijnymi oraz organizacjami światopoglądowymi i niewyznaniowymi przewidzianego w art. 17 traktatu lizbońskiego, było okazją do głębokiej dyskusji nad kwestiami dotyczącymi wartości i rządzenia. Trwająca debata na temat przyszłości ma na celu większe zjednoczenie, wzmocnienie i demokratyzację Europy. Uczestnicy przyjrzeli się także ludzkiemu wymiarowi Europy, a zwłaszcza wymiarowi społecznemu i środowiskowemu oraz temu, jak można budować Europę w oparciu o zasady solidarności, sprawiedliwości i równowagi społecznej. Obecnych na posiedzeniu przywódców zaproszono do współpracy z Komisją w procesie refleksji na temat przyszłości Europy. Uzgodniono, że należy kontynuować dialog na temat omówionych kwestii.

Lista uczestników:
Imam Seyran ATEŞ, założyciel meczetu Ibn Rushd-Goethe w Berlinie
Metropolita Szwecji i całej Skandynawii CLEOPAS, Patriarchat Ekumeniczny Konstantynopola
Starszy Massimo DE FEO, członek przywództwa Obszaru Europy, Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich
Ron EICHHORN, przewodniczący Europejskiej Unii Buddyjskiej
Metropolita Francji EMMANUEL, wiceprzewodniczący Konferencji Kościołów Europejskich, Patriarchat Ekumeniczny Konstantynopola
Rabin Albert GUIGUI, naczelny rabin Brukseli
Biskup Jean-Claude HOLLERICH, arcybiskup Luksemburga
Imam Tareq OUBROU, wielki imam Bordeaux
Irmgard SCHWAETZER, przewodnicząca Synodu Kościoła Ewangelickiego w Niemczech (EKD)
Biskup Noel TREANOR, biskup diecezji Down-Connor
Arcybiskup Urmas VIILMA, Estoński Kościół Ewangelicko-Luterański

 

Media społecznościowe:

Polecam: