Zielony Pakt dla Polski

Zielony Pakt dla Polski to rozwiązania, dzięki którym zatroszczymy się o klimat, ochronimy polską przyrodę i zadbamy o zwierzęta. Deklarujemy, że w sprawie klimatu nie będziemy patrzyli jak dana partia się nazywa i proponujemy współpracę na zasadach bezpartyjnego bloku. Zrobimy wszystko co w naszej mocy dla ochrony klimatu.

Zielony Pakt dla Polski

1. Czysta energia w każdym domu

Do 2035 roku większość produkowanej w Polsce energii będzie pochodziło z odnawialnych źródeł. Już w przyszłym roku przeznaczymy dodatkowe 6 mld złotych na inwestycje w OZE i efektywność energetyczną. Wprowadzimy ułatwienia w domowej produkcji energii.

2️. Zakaz importu węgla

W 2018 roku import węgla kamiennego do Polski wyniósł 19,7 mln ton. Aż 13,5 mln ton pochodziło z Rosji. Czas z tym skończyć – Polska przestanie sprowadzać węgiel z zagranicy!

3️. Nowy zielony przemysł i zielone miejsca pracy

Dzisiejsze regiony górnicze, takie jak np. Górny Śląsk czy Zagłębie Konińskie, staną się centrami nowych, przyjaznych środowisku technologii. Transformacja energetyczna nie może oznaczać biedy i bezrobocia. Czas na gospodarkę przyszłości – postawimy na m.in. robotykę, odnawialne źrodła energii, sztuczną inteligencję, inżynierię materiałową, ogniwa wodorowe czy pojazdy elektryczne. Powstaną setki tysięcy nowych miejsc pracy wysokiej jakości.

4️. Polska wolna od smogu

W ciągu 15 lat dofinansujemy wymianę 2 milionów domowych pieców węglowych na nowoczesne, bezemisyjne instalacje grzewcze. Będziemy rozwijać sieci ciepłownicze, bo ciepło systemowe jest najbardziej ekologiczne. Chcemy, by poziomy informowania i alarmowania o stężeniu pyłów zawieszonych były corocznie stopniowo obniżane, tak by najpóźniej w 2023 roku osiągnęły poziomy przyjęte we Francji (poziom alarmowy dla PM10 80 µg/m3 średniodobowo). Rozwój sieci transportu zbiorowego pozwoli znacznie ograniczyć zanieczyszczenia pochodzące z ruchu samochodowego. Naszym celem jest stworzenie w ciągu 6 lat pełnej siatki połączeń lokalnych we wszystkich gminach w Polsce – do każdego powiatu powinien dojeżdżać pociąg, a do każdej gminy autobus. Połączenia mają być wygodne, tanie i dostosowane do potrzeb mieszkańców, bo zyski społeczne i ekologiczne mają znacznie większe znaczenie niż zyski rozumiane czysto finansowo

5️. Koniec suszy – Ogólnopolski Program Retencji

Znacznie zwiększymy środki na program wspierania małej retencji (zbiorniki o pojemności poniżej 5 mln m3, w tym stawy hodowlane) oraz mikroretencji (zbiorniki o pojemności poniżej 0,1 mln m3 i o powierzchni do 1 ha, w tym oczka wodne oraz podpiętrzone cieki – także w wyniku działalności bobrów). Zadbamy o dzikie brzegi rzek, które posłużą jako naturalne tereny zalewowe. Odejdziemy od realizowanej obecnie przez rząd strategii rozwoju wodnego transportu śródlądowego, poważnie zagrażającej polskim rzekom i okolicznym ekosystemom.

6️. Pakiet dla Lasów – więcej parków narodowych

Dopilnujemy, aby co najmniej 10% lasów w Polsce było wolnych od ingerencji człowieka. Powołamy Agencję Ochrony Przyrody odpowiedzialną za kontrolę podmiotów niszczących środowisko. Odblokujemy możliwości poszerzania i tworzenia nowych parków narodowych. Jednocześnie zagwarantujemy odpowiednie subwencje ekologiczne oraz stworzenie planów rozwoju dla gmin leżących na terenie obszarów Natura 2000 (w tym parków narodowych). Decyzje o tworzeniu nowych parków narodowych będziemy podejmować w porozumieniu z samorządami.

7️. Fundusz Dzikiej Przyrody

Powołamy Fundusz Dzikiej Przyrody, na którego działalność ustawowo będzie przekazywane 20% przychodów z gospodarki leśnej. Fundusz Dzikiej Przyrody zajmie się przywracaniem naturze części jej pierwotnych terenów: zalesianiem nieużytków, odtwarzaniem mokradeł czy przywracaniem – tam, gdzie to możliwe i nie wywoła negatywnych skutków dla ludzi – dzikich brzegów rzek.

8️. Koniec z betonozą – czas na zieleń miejską

Skończymy z obsesją na punkcie betonowania naszych miast. Będziemy wspierać sadzenie w miastach drzew. Ustawowo ustalimy minimalny udział przestrzeni biologicznie czynnej w każdym kwartale miasta.

9️. Polska przyjazna zwierzętom

Zlikwidujemy fermy futrzarskie, zakażemy wykorzystywania zwierząt w cyrkach i skończymy z chowem klatkowym. Aby walczyć z bezdomnością zwierząt, wprowadzimy możliwość sterylizacji zwierząt domowych za zgodą właściciela na koszt państwa.

10. Rzecznik Praw Zwierząt

Utworzymy urząd Rzecznika Praw Zwierząt, który będzie dbać o dobrostan zwierząt domowych, hodowlanych i dzikich. Rzecznik będzie m.in. opiniować poselskie i rządowe projekty ustaw i rozporządzeń, prowadzić akcje edukacyjne, nadzorować działania służb i podejmować interwencje w przypadku działań na szkodę dobrostanu zwierząt.

Deklarujemy, iż o to wszystko będziemy walczyć w Sejmie! Bez realizacji tego Paktu nie uda nam się zbudować nowoczesnego państwa dobrobytu!

Media społecznościowe:

Polecam: