DODATKOWE 450 MLN DLA BYDGOSZCZY I REGIONU

W polskim parlamencie trwają prac nad budżetem, który ma być przyjęty w lutym. Postuluje przyznanie 250 mln zł na przyspieszenie prac na przyszłą drogą S10 Bydgoszcz - Toruń, zwiększenie o 150 mln zł dotacji celowej na edukację w Bydgoszczy i Inowrocławiu oraz 25 mln zł na ochronę zabytków i opiekę nad nimi we wszystkich powiatach. Pozostałe poprawki dotyczą zwiększenia dotacji budżetowej na badania stanu zanieczyszczenia terenów po dawnych Zakładach Chemicznych Zachem w Bydgoszcz i na wymianę pieców Bydgoszczy.

Media społecznościowe:

Polecam: