Moja lewica:

Czujesz się pozostawiony sam sobie? Masz dość państwa, które nigdy ci nie pomogło? Nie chcesz słuchać tych, którzy ciągle mówią jak masz żyć? Wkurza cię przeliczanie każdej wartości na pieniądze? W takim razie potrzebujesz lewicy.

Zawsze stawia dobro społeczne ponad wszelkie abstrakcyjne mechanizmy rynku i państwa. W konflikcie między kapitałem i pracą zawsze staje po stronie pracy. W przypadku, gdy praca równoznaczna jest ze zniewoleniem, lewica przeciwstawia się nieludzkim warunkom jej świadczenia. Lewica zawsze dąży do stworzenia i egzekwowania zasad oraz praktycznych możliwości godnego zatrudnienia i rozwoju każdego człowieka.
w imieniu tych wszystkich, którzy z obiektywnych przyczyn społecznych i kulturowych nie znajdują swego miejsca, zwłaszcza na rynkach pracy, edukacji, dobrobytu, wartości i ekspresji. Reprezentuje ludzi, którym bliska jest idea postępu, czynienia świata lepszym i bardziej sprawiedliwym. Dla których prawa jednostki nie są tylko demagogicznym zawołaniem.

Wolność sumienia, przekonań, stylu życia. Wolność do strachu przed bankowcem, komornikiem i biskupem.

Równość możliwości realizowania swoich pragnień. Państwo, w którym o Twoim życiu decyduje nie majątek i znajomości Twoich rodziców, lecz Twoja praca, wiedza i umiejętności.

Braterstwo i poczucie, że wszyscy jesteśmy wspólnotą praw i obowiązków, pomagamy sobie w trudnych chwilach, wiedząc że w przyszłości sami być może będziemy korzystać z tej pomocy.

Lewica tworzy państwo, w którym każdy może odnaleźć swoje miejsce i swój obszar aktywności gdzie jest potrzebny. Lewica tworzy państwo, którego celem jest ułatwianie życia wszystkim obywatelom. Państwo, w którym przepustką do publicznej obecności nie jest – jak chcą konserwatyści – posiadany majątek i przywileje wynikające z dziedziczenia pozycji społecznej. Państwo, w którym – nie tak, jak proponuje prawica – pełnię praw obywatelskich dają jedynie słuszne życiorysy, do kilku pokoleń wstecz, właściwa religia i bezkrytyczne posłuszeństwo wobec władzy. Państwo, w którym – nie tak jak proponują liberałowie – o wszystkim decyduje wolny rynek.
Otwarta na świat i postęp, potrafiąca zmierzyć się z problemami globalnej gospodarki i wyzwaniami cywilizacyjnymi. Nowoczesna, to znaczy w pełni europejska – respektująca standardy socjalne i demokratyczne, potrafiąca wraz z innymi państwami i społeczeństwami tworzyć zjednoczoną Europę.
Solidarna, likwidująca wszelkie formy wykluczenia i walcząca z nierównościami, potrafiąca pomóc słabszym i biedniejszym.
Starająca się, aby obywatele mieli jak największy wpływ na decyzję wybieralnych władz, z rozwijającą się i mocną samorządnością terytorialną oraz zawodową. Z mocnymi, niezależnymi instytucjami, kontrolującymi władzę i pilnującymi przestrzegania praw człowieka.
Możemy nasz kraj zmienić tylko wtedy, gdy zobaczą w tym szansę miliony pracowników, którzy w obecnej Polsce czując się nieswojo, stracili wiarę, że mogą wpływać na swój i Polski los. Do nich – z nadzieją na zmianę tej postawy – adresuje te słowa. Do tych wszystkich, którzy poszukują swojego miejsca w organizacjach samorządowych, w satysfakcjonującej pracy, w obywatelskiej aktywności.

Media społecznościowe:

Polecam: